جزييات

آنتالیا 5 سال فروش اقساطی آیا

 • apartments_antalya_1
 • apartments_antalya_2
 • apartments_antalya_3
 • apartments_antalya_4
 • apartments_antalya_5
 • apartments_antalya_6
 • apartments_antalya_07
 • apartments_antalya_7
 • apartments_antalya_8
 • apartments_antalya_9
 • apartments_antalya_10
 • apartments_antalya_11
 • apartments_antalya_12
 • apartments_antalya_13
 • apartments_antalya_014
 • apartments_antalya_14
 • apartments_antalya_15
 • apartments_antalya_16
 • apartments_antalya_17

شماره آگهي : 1652

  $67,000  
65 متر1 اتاق خواب1 حمام1 سالن چاپ

آنتالیا 5 سال فروش اقساطی آیا

خريطة

عقارات مشابهة